Sorting by

×
Alternatif EnerjiElektronikTeknoloji Haber

Güneş Pillerine Güneş Takip Motoru Takılması

Günümüzde güneş enerjisi en önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olup Dünya’da her geçen gün daha fazla yaygınlaştırılmak istenmektedir. Birçok alanda farklı kullanılış biçimlerine hizmet eden bu tür sistemlerde kullanılan güneş panellerinin verimliliği sürekli arttırılmak istenmektedir. Bu da Güneş ışınlarının gün boyunca panele dik olarak düşmesini sağlayarak mümkün olabilmektedir. Örneğin; günümüzde suyu ısıtma maksadıyla ev çatılarında kullanılan sabit güneş panellerinden sadece öğlen saatlerinde, güneş ışınlarının panele dik düştüğü zamanlarda efektif olarak yararlanılabilmektedir. Diğer zamanlarda ise daha az faydalanılmaktadır çünkü güneş ışınlarının panele geliş açısı büyümektedir ve sıcak su kullanımı veya elektrik üretimi gibi alanlarda daha düşük performans sergilenmektedir. Bu nedenle gün boyu güneş enerjisinden maksimum verimle yararlanabilmek için Güneş Takip Sistemi (GTS) kullanılmaya başlanmıştır.

GTS yapımında iki farklı tasarım kullanılıyor ve bunları takip eksenine göre tek eksen kontrollü ve çift eksen kontrollü olmak üzere ayırmak mümkündür. Verimlilikleri göz önüne alındığında ise çift eksen kontrollü GTS daha avantajlıdır. Bundan ötürü yazıda çift eksen kontrollü tasarım ele alınacaktır.

Bu sistem teorik olarak güneşi sabahtan akşama kadar kesintisiz olarak, güneş ışınlarının güneş paneline dik düşecek şekilde, çift eksende de (kuzey-güney ve doğu-batı)  izleyebilmektedir. Fakat bu sistemin her bölgede aynı verimlilikle çalışmasını da beklemek biraz hayalperestlik olur. Bunun nedeni ise sistemin kurulacağı bölgedeki Güneş radyasyonlarının ve sürelerinin farklılık göstermesi olarak açıklanabilir. Herşeye rağmen bu sistemler sabit panellerle yapılan sistemlerle karşılaştırıldığında verimlilikleri %50 ‘ye kadar çıkarılabilmektir.

güneş takip

Aşağıda Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) Genel Müdürlüğünden aldığım verilere dikkatle bakıldığında, Türkiye’nin en çok ve en az güneş enerjisi üretilecek ayları sırası ile Temmuz ve Aralık olmaktadır. Bölgeler arasında en fazla güneş enerjisi potansiyeline bakıldığında Türkiye haritasından da açıkça görüldüğü gibi Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz sahillerinin diğer bölgelere göre avantajlı olduğu görülür.

Tablo-1 Türkiye’nin Aylık Ortalama Güneş Enerjisi Potansiyeli
Kaynak: EİE Genel Müdürlüğü
AYLAR AYLIK TOPLAM GÜNEŞ ENERJİSİ

(Kcal/cm2-ay)             (kWh/m2-ay)

GÜNEŞLENME SÜRESİ

(Saat/ay)

OCAK 4,45 51,75 103,0
ŞUBAT 5,44 63,27 115,0
MART 8,31 96,65 165,0
NİSAN 10,51 122,23 197,0
MAYIS 13,23 153,86 273,0
HAZİRAN 14,51 168,75 325,0
TEMMUZ 15,08 175,38 365,0
AĞUSTOS 13,62 158,40 343,0
EYLÜL 10,60 123,28 280,0
EKİM 7,73 89,90 214,0
KASIM 5,23 60,82 157,0
ARALIK 4,03 46,87 103,0
TOPLAM 112,74 1311 2640
ORTALAMA 308,0 cal/cm2-gün 3,6 kWh/m2-gün 7,2 saat/gün

güneş yönlendirme

GÜNEŞ AÇILARINI BELİRLEMEDE KULLANILAN FORMULLER

Sabit veya hareketli herhangi bir düzlemdeki panel yüzeyine gelen güneş ışımalarının değeri, düzlemin bulunduğu yerleşim yerinin coğrafik konumuyla, o güne ait olan tarih ve gün içindeki zaman dilimiyle değişiklik gösterir. Bilinmesi gereken bazı güneş açıları şunlardır :[3]

 1. Enlem Açısı (Ø)

Ekvatorun kuzeyinde ya da güneyinde, ekvator merkezine göre oluşan açı değeridir. Ekvatorun kuzeyi pozitif, güneyi negatif kabul edilir. Enlem açısı, -90º ≤ Ø ≤ 90º arasında değişir.[4]

 1. Deklinasyon Açısı (Δ)

Güneşin doğrultusu ile ekvator düzlemi arasındaki açı miktarıdır. Kuzey pozitif olmak üzere, deklinasyon açısı, -23,45º≤δ≤23,45º arasında değişir. Ekinoks tarihlerinde, yani gece ile gündüz zaman diliminin eşit olduğu zamanlarda (20 Mart ilkbahar ekinoksu, 23 Eylül sonbahar ekinoksu)  deklinasyon açısının değeri, güneş ışığı ekvatora paralel olduğu için sıfırdır. Yaz gündönümünde (21 Haziran), deklinasyon açısının değeri 23,45º ve kış gündönümünde (22 Aralık) ise -23,45º değerine sahiptir. Deklinasyon açısının değişimi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.[5] Deklinasyon açısı, aşağıdaki denklemden hesaplanır :[6]

   

burada n, yılın gününü temsil eder ve 1 Ocak başlangıç olarak n = 1 kabul edilir.

Yılın Farklı Zamanlarındaki Dünyanın Yörüngesi ve Deklinasyonu

 güneş döngüsü

 1. Zenit Açısı (ΘZ)

Güneşin doğrultusu ile dikey eksen arasındaki açı miktarıdır. Yatay düzlemde, güneşin doğuşu ve batışı sırasında zenit açısı 90º ve öğle saatinde (12:00) ise zenit açısı 0º ’dir. Güneş öğle saatinde havada en yüksek noktada bulunur. Enlem açısı, deklinasyon açısı ve zenit açısı arasındaki değişim aşağıdaki şekillerde görülmektedir.[5,6] Zenit açısı şöyle hesaplanır:[4]

Burada w, saat açısıdır. Aynı zamanda zenit açısı, güneş yükseklik açısını 90º ’ye tamamlar.

 1. Güneş Yükseklik Açısı (?s)

Güneşin doğrultusu ile yatayın oluşturduğu açı miktarıdır. Zenit açısını 90º’ye tamamladığı için, buradan güneş yükseklik açısı; αs = 90º- θz olur.

güneş yönü

 1. Güneş Geliş Açısı (Θ)

Bir yüzeye direkt gelen ışıkla o yüzeyin normali arasındaki açı miktarıdır. Güneşin geliş açısını temsil eder. Bu açı aşağıdaki gibi hesaplanır:

Burada γ, yüzey azimut açısıdır.

 1. Eğim Açısı (?)

Yatay ile verilen panel yüzey düzleminin oluşturduğu açı miktarıdır. Kuzey yarımkürede güneye eğimli düşünülür. Eğim açısı, 0º≤ ? ≤180º arasında değişmektedir. Açının değeri:[4]

güneş açısı

 1. Yüzey Azimut Açısı (γ)

Yüzeyin dikeyinin, yerel boylama göre, sapmasını gösteren açıdır. -180º ile +180º arasında değişebilir. Güneye bakan yüzey için sıfır olur. Doğuya yönelen yüzeyde artı, batıya yönelen yüzeyde ise eksi değer alır.[1,2]

 1. Yazın öğle saatinde θz , δ ve Ø açısı arasındaki ilişki
 2. Kışın öğle saatinde θz , δ ve Ø açısı arasındaki ilişki

GÜNEŞ TAKİP SİSTEMİNİN PROTOTİP ŞEKİLDE TASARIMI

2013/2014 yılında İstanbul Beykent Üniversitesinde yaptığım bitirme tezine konu olan ‘Güneş Takip Sistemi’nin çalışma mantığını ve dökümanlarını ilgili tezden yararlanarak aşağıda sizlerle paylaşacağım.

 1. Sistemin Genel Çalışma Prensibi

Gerçekleştirdiğim bu sistem teorik olarak güneşi sabahtan akşama kadar günboyu güneş ışınlarının güneş paneline dik düşecek şekilde izleyebilmektedir. Pratikte ise güneş panelleri kullanılmadığından (güneş pili kullanıldı) tasarlanan elektronik devre sayesinde sensörler güneşi izleyebilme yeteneğine sahiptirler. Bu şekilde güneş ışınları güneşin doğuşundan batışına kadar en etkin şekilde kullanılarak, güneş enerjisinden maksimum faydalanma düşünülmüştür.

Sistemin genel çalışma prensibi 5 ana kısımdan oluşmaktadır. Bunları; güneş paneli, kontrol devresi, motor sürücü devre, redüktörlü motor ve mikrodenetleyicili devre şeklinde sıralayabiliriz. Bu aşamaların gerçekleşebilmesi için ilk olarak güneşin konumunun belirlenmesi gerekmektedir. Güneşin konumunu belirleyebilmek amacıyla sistemde dört adet ışığa karşı duyarlı sensör (LDR) kullanılmıştır. Kullandığımız bu dört sensör kontrol devresi ile birlikte eşzamanlı çalışmaktadır. Biraz daha ayrıntılı açıklayacak olursak, öncelikle sensörler üzerine gelen güneş ışınlarını akıma çevirirler, her sensörde oluşan gerilim değerleri kontrol devresine iletilir. Burada LM324 komparatör entegrelerinden oluşan kontrol devresi, sensörlerden entegre girişlerine gelen bu işaretleri kıyaslama yaparak, komparatör tarafından verilen karara göre her entegrenin çıkışındaki sinyalleri motor sürücü devrenin girişine aktarır. Burada ise LM324 entegresinin çıkışında oluşan akım seviyesinin düşük olması nedeniyle ayrıca bir kuvvetlendiricinin kullanılması ihtiyacı doğmuştur. Hem iki motoru da çift yönde sürebilmek hem de akımı kuvvetlendirmek için dört transistörden oluşan H-köprülü motor sürücü devresi kullanılmıştır. Sistemin çift eksende (doğu-batı ve kuzey-güney) dönüşü amaçlandığı için yatay ve dikey olarak dönebilen iki tane de DC motor kullanılmıştır. Ayrıca panellerin hangi konumda olduklarını göstermek amacıyla birde LCD ekran bağlanmıştır.

 1. Kontrol Devresi

güneş kontrol devresi

LM324 Entegresi

H-Köprülü devrede transistörleri sürmek için LM324 entegresi kullanılmıştır. LM324 entegresinde 4 adet opamp (karsılaştırıcı) vardır. Opamplar girişlerindeki gerilim değerlerini karşılaştırarak çıkışına lojik 1 veya lojik 0 bilgisini aktarır. Entegrenin 11’inci ayağı toprağa, 4’üncü ayağı da kaynağa bağlanır. Negatif uçlarına bağlanan gerilim değeri pozitif uçlarına bağlanan gerilim değerinden büyük olduğu zaman çıkış sinyali verir. Tasarlanan devrede LM324 entegresinin içindeki opampların (-) uçlarına potansiyometre üzerinden gerilim bağladık, (+) uçlarına ise LDR üzerinden gerilim bağladık. LDR’nin aldığı ışığa bağlı olarak direnci de değişir. LDR değişken direnç özelliği gösterdiği için opampın pozitif ucuna sürekli değişken bir gerilim uygulayacaktır. Opamp, sürekli olarak bu iki gerilimi karşılaştırarak çıkışta bir sinyal oluşturur ve transistörleri sürer.

devre

 1. Motor Sürücü Devre

Gerçekleştirilen tasarımda kullanılan motor yaklaşık 2-2,5 W’la çaılışan DC motorudur. DC motor nedir, ne işe yarar? Doğru akım elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren elektrik makinesine DC motor denir.  DC motorlar ucuz, çeşitli boyutlarda ve efektif olması onların sık kullanılmalarındaki sebeplerin başında gelir. Ayrıca DC motorların önemli özelliklerinden biri de, gelen voltajın işaretini dikkate alarak ileri veya geri yönde sürülebilmesidir.

motor sürücü

Ters Akım Diyotlu H- Bridge Devresi

DC Motorun uçlarını bir gerilim kaynağına bağlarsak, motor bir yönde dönmeye başlar, DC Motorun uçlarını gerilim kaynağına ters olarak bağladığımızda ise motorun ters yönde hareket ettiğini görürüz. DC Motorun yön kontrolünü sağlayabilmek için H-Köprü denilen bir yöntem geliştirilmiştir. H-Köprü genel olarak 4 adet transistor, diyot ya da MOSFET ile gerçekleştirilen motorun iki yönlü dönebilmesini sağlayan bir yöntemdir. Yukarıdaki şekilde 4 adet transistörle yapılmış bir H-Köprü devresi görülmektedir. Bu devrede 2 adet PNP ve 2 adet NPN transistor kullanılmıştır.

Motorda açma ve kapama anlarında indüklenecek gerilim çoğu zaman besleme geriliminin bile üzerine çıkabileceğinden böyle bir durumda transistörlerin üzerinden ters akım geçecek ve transistörler yanacaktır. Şekilde ise transistörleri açma ve kapama anında motorda üretilecek gerilimden korumak için ayrıca koruma diyotları bağlanmıştır.

h bridge

Transistörlerin Durumuna Göre Motorun Dönme Yönü

Devre tasarımımızda motorun hangi yöne döneceğinin tespiti entegre çıkışından görülen sinyalin işaretine göre yapılmaktadır. Bununla ilgili algoritma ayrıntılı olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablodan da görüldüğü üzere sinyal pozitifse motor sağa dönecek, negatif ise motor sola dönecektir. Bu sebeple bu çıkış gerilimi devremizin en önemli elektrik sinyalidir.

 

A B C D Fonksiyon
1 0 0 1 İleri Dönme
0 1 1 0 Geri Dönme
1 1 0 0 Fren
0 0 1 1 Fren
1 0 1 0 Kısa Devre
0 1 0 1 Kısa Devre

GTS Kontrol Devresi Algoritması

Tablodan da görüldüğü üzere, A=1, D =1, B=0 ve C=0 yapıldığında motor sağa doğru dönecektir. Tersi durumda, A=0, D =0, B=1 ve C=1 yapıldığında ise motor sola doğru dönecektir. A=0, D =1, B=0, C=1 ve A=1, D =0, B=1, C=0 durumlarında ise motor fren yapacaktır. A=1, D =0, B=0, C=1 ve A=0, D =1, B=1, C=0 durumlarında ise 6V ve toprak kısa devre olduklarından böyle bir durum devre için sakıncalıdır. H-Köprü yöntemi kullanılırken bu iki durumun oluşmasına fırsat verilmemelidir.

 1. LCD İle Haberleşmenin Sağlanması

Sistemin LCD ile Haberleşmesi

Sistemin LCD ile Haberleşmesinin ISIS Simülasyonu

haberleşme

Güneşi iki eksende de takip edebilen sistemimizin konum bilgisini ve ışığa bağlı olarak değişen, panel üzerindeki gerilimi bir LCD vasıtasıyla görselleştirdik. Bunun için 16F876 mikrodenetleyicisi kullanıldı ve Assembly dilinde yazılımı yazıldı. Devre +5V ile beslenmektedir. Ayrıca programın çalışması için ihtiyaç duyulan saat darbelerini elde etmek için 4 MHz lik kristal kullanılmıştır.

 1. Tasarımın Mekanik Düzeneği

Mekanik Sistemin Üç Boyutlu Çizimi

Mekanik sisteme ait AUTOCAD çizimi yukarıdaki şekilde gösterildiği gibidir. Uygulanan mekanik sistemde iki adet 6 V gerilimle çalışan ve 1,3 A olan adım motoru kullanılmıştır. Doğu-batı yönü ve kuzey-güney yönünde dönebilen bu iki DC motor, kuplaj edilmiş redüktör dişli sisteminden oluşmaktadır. Redüktör sistemi sayesinde yük tarafından DC motorun mili üzerinde oluşturulan büyük tork etkisi azaltılmış oldu. Burada motorun istediğimiz hızda hareketini sağlamak amacıyla dişli çarklar üzerinde az çok oynamalarda bulunuldu.

hareket mekanizması

GÜNEŞ TAKİP SİSTEMİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİ

Bu bölümde devrenin elektronik çizim programı yardımıyla sanal ortamda çalıştırılması, PCB ye aktarılması ve devre elemanlarının montajının gerçekleştirilmesi aşamaları resmedilerek anlatılacaktır.

 1. Kontrol Devresinin Simülasyonunun Yapılması

Güneş Takip Sisteminin ISIS’ te Simülasyonu

İki eksende de güneşi takip edebilen sistem için tasarladığımız devreyi uygulamaya geçirmeden önce Proteus 8 adlı elektronik çizim programında çalıştırdık. İstenilen sonuçların sağlanıp sağlanılmadığına baktık. Bunun nedeni herhangi bir olumsuzlukta uygulamaya başlanmadan değişikliklerin daha rahat bir şekilde yapılabilmesidir. Simülasyonu yapılmadan uygulamaya geçirilen devreler, yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzlukta devrenin yeniden yapılmasını gerektirebilir. Bu durum zaman kaybına neden olduğu gibi ekonomik kayba da neden olmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 1. Kontrol Devresinin PCB ye Aktarılması

Güneş Takip Sisteminin ARES’ e Aktarılması

Devremizi ISIS te simüle ettikten sonra baskı devre kartına basılmak üzere hazır hale getirdik. Bunun içinde ARES programı kullanıldı.

 hareketli güneş pili devre motor

 

 

 1. Kontrol Devresinin Baskı Devre Kartı Üzerine Aktarılması

GTS’ nin Bakır Plakaya Aktarılması

Kontrol devresi ARES’te çizildikten sonra bakır plakaya aktarılır. Devre aydınger kâğıdına çıktı alınır. Aydınger yağlı bir kâğıt olduğundan dolayı yüksek ateşlere dayanıklıdır. Devrenin boyutuna uygun olarak bakır plaka seçilir ve üzerine aydınger kâğıdını ütü yardımıyla da bastırırız. Daha sonra 3 ölçek perhidrol ve 1 ölçek tuz ruhu karıştırılarak hazırlanan karışımın içine bakır plakamızı 15 dakika kadar beklettik ve asit karışımı içinde eriyen bakır plaka üzerinde sadece çizilen yollar kalır. Böylelikle devremiz montajlanma seviyesine gelmiştir.

 1. Kontrol Devresinin Bakır Plaka Üzerine Elemanlarının Yerleştirilmesi

GTS’ nin Elemanlarının Montajlanması

Bakir plakaya gerekli elemanların yerleştirilmesi için delikler açıldı. Tasarlanan devre elemanları yerlerine lehimlenir. Lehimleme yapılırken elemanların yanmaması için ayrıca dikkat edilmesi gereklidir.

motor devresi

 

 1. Güneş Takip Sisteminin Son Hali

İki Eksenli Güneş Takip Sisteminin Son Hali

Gerçekleştirilen sistem daha öncede ifade edildiği gibi güneş panelleri, kontrol devresi, motor sürücü devre, redüktörlü motorlar ve mikrodenetleyici gibi ana kısımlardan  oluşmaktadır. Burada LDR’ler üzerine düşen ışık şiddetine göre güneş panellerinin konumu belirlenmektedir. Kıyaslayıcı olarak kullandığımız LM324 entegresinden oluşan oluşan kontrol devresi ve transistörlerden ibaret olan H-Köprülü motor sürücü devresi baskı devre plaketine lehimlenmiştir. Doğu-batı yönünde ve kuzey-güney yönünde hareket edebilen iki adet redüktörlü DC motorumuz da kutuya uygun olarak monte edilmiştir. Yukarıda gerçekleştirilen iki eksenli güneş takip sisteminin son genel görüntüsü verilmiştir.

Yapılan bu projenin maksadı gün boyu güneşi iki eksende de izleyerek güneş enerjisinden en verimli şekilde yararlanmaktır.

motor dönüşü

SONUÇ ve ÖNERİLER

Tasarlanan bu projede güneş enerjisinden en efektif şekilde yararlanılması düşünülerek doğu-batı ve kuzey-güney yönlü olmak üzere güneşi iki eksende de takip edebilen sistemin gerçeklemesi yapılmıştır. Prototip şeklinde yapılan projede asıl amaç; sistemin çalışması hakkında teknik anlamda fikir sahibi olunmasını sağlamaktır. Ayrıca genel olarak konu hakkındaki farkındalığın arttırılmak istenmesidir.

Günümüzde enerji ihtiyaçları çeşitli yöntemlerle, belli ücretler karşılığında elde edilebilmektedir. Bu türlü yenilenebilir enerji kaynakları sayesinde ise sınırsız enerjiyi herhangi bir ücret ödemeden elde etmek mümkündür. Bu sistemlerin en büyük dezavantajlarından biri ilk kurulum maliyetinin yüksek oluşudur. Fakat kurulması düşünülen yerler iyi belirlenirse bu maliyet ilk 1-2 yıl içerisinde çıkarılabilir ve uzun bir süre bakım gerektirmeyen ve arızalanma ihtimali çok düşük olan bu sistemler günümüzde enerjiyi elde etmede iyi bir alternatif olabilir. Sistemin zor arızalanmasıbakımının kolay olması ve ortalama en az 20-25 yıl civarında ömrünün olması gibi avantajları bu projenin tercih edilmesindeki en büyük etkenlerden bazılarıdır.

Dünya hızla yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmektedir. Ülke olarak bizimde bu kaynaklara yönelmekte daha fazla gecikmemiz gerektiğini düşünüyorum. Toplam güneş enerjisi kurulu güçlerine göre ülkelerin sıralaması enerji enstitüsü verilerine göre şu şekilde sıralanmaktadır;

1-Almanya(35,5 GW)

2-Çin (18,9 GW)

3-İtalya(17,6 GW)

4-Japonya(13,6 GW)

5-Amerika Birleşik Devletleri(12 GW)

6-İspanya(5,6 GW)

7-Fransa(4,6 GW)

8-Avustralya(3,3 GW)

9-Belçika(3 GW)

10- İngiltere(2,9 GW)

Ülkemiz sıralamada ilk 10′da olamayıp güneş enerjisinde toplam kurulu gücü yaklaşık 54 MW’dır. Ancak bu rakamın önümüzdeki yıllarda artması beklenmektedir. Ayrıca Konya’da 3 GW büyüklüğü ile dünyanın en büyük tesisi olması beklenen proje için çalışmalara başlandığı Enerji Bakanlığı  tarafından açıklanmıştır. Enerjide ülkemizin dışa bağımlılığı düşünüldüğünde bu tür projelerin daha fazla olması gerektiği kanaatindeyim.

KAYNAKLAR

 

[1] H. Mousazadeh et al., “A review of principle and suntracking methods for maximizing solar systems output”, Renewable and Sustainable Energy Reviews 13, s: 1800–1818, 2009.

[2] N.A. Kelly, T.L. Gibson, “Improved photovoltaic energy output for cloudy conditions with a solar tracking system”, Solar Energy, vol: 83, issue:11, s: 2092-2102, 2009.

[3] Şenpınar, Ahmet, 2006, Bağımsız Güneş Pili Sis-temlerinin Bilgisayar ile Kontrolü, Fırat Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Elazığ.

[4] Beckman William A., Duffie John A., 1991, Solar Engineering of Thermal Processes, Second  Edition, A Wiley-Interscience Publication, John Wiley& Sons, INC, Canada, 888p.

[5] Messenger Roger, Ventre Jerry, 2000, Photo-voltaic Systems Engineering, CRC Pres LLC, Florida, 385p.

[6] Cooper,  PI, 1969, The Absorption of Solar Radiation in Solar Stills, Solar Energy, 12,(3).

Daha Fazla Göster

Eyüp Özkan

Bilim ve teknolojiye olan merakım lise yıllarına kadar dayanmaktadır. Hızla değişen teknolojiye ayak uydurabilmek için sürekli okuyor ve yazıyorum. Gerçek Bilim okuyucularını daha çok elektronik alanında gerçekleşen yeniliklerden bilgiler vermeyi hedefliyorum. İlham kaynağım ünlü bir Latince deyiş olan ‘Öğreterek öğreniyorum, yazarak düşünüyorum’ sözüdür.

İlgili Makaleler

3 Yorum

 1. Güneş takip sistemini daha küçük -örneğin 100 watt- panellerde kullanmamız ortalama maliyeti ne kadar arttırır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu