Sorting by

×
Genelİlginç BilimVideobilim

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DÜNYA’ YI ŞEKİLLENDİREN 100 BÜYÜK BİLİM ADAMI

Her geçen gün yeni icatların keşiflerin yapıldığı günümüzde, bugün kullandığımız pek çok bilgi ve buluş onların eseri. Hayatlarını bilime adayan bilim adamları, yaptıkların buluşlarla toplumları , ülkeleri ve dünyayı değiştirdiler.  Aşağıdaki listeler iki farklı kitaptan alınmış listeler. Bu listelerde iki müslüman bilim adamı da yer alıyor. Biri Harezmi , matematiğe yaptığı katkılarla bilinen Pascal’ dan yüzlerce yıl önce Pascal üçgeni olarak bilinen matematiksel üçgeni keşfeden ünlü bilim adamı. Diğeri ise İbn-i Sina isimli hepimizin yakından tanıdığı İbn-i Sina . İbn-i Sina , Kuşyar isimli bir hekimin yanında tıp eğitimi aldı. Değişik konular üzerine 240’ı günümüze gelen 450 kadar makale yazdı. Elimizdeki yazıların 150 tanesi felsefe 40 tanesi de tıp üzerinedir. Eserlerinin en ünlüleri felsefe ve fen konularını içeren çok geniş bir çalışma olan Kitabü’ş-Şifa(İyileşme Kitabı) ile El-Kanun fi’t-Tıbdır (Tıbbın Kanunu). Bu ikincisi ortaçağ üniversitelerinde okutulmuştur. Hatta bu eser Montpellier ve Louvain‘de 1650 yılına kadar ders kitabı olmuştur. Aslında bu listelerde olmayan çok önemli müslüman bilim adamları Avrupa’ nın karanlık çağ olarak tanıttığı dönemde yer alan dahi bilim adamlarıdır. Avrupa’ da insanların cadı avlarına çıkıldığı, insanların sikolastik dönemde kilise tarafından acımasızca yargılandığı bu dönemi, karanlık dönem olarak görmeleri oldukça normal. İşte bu dönemde pek önemli müslüman bilim adamı yetişmiş ve dönemine göre inanılmaz sayılacak buluşlar yapmışlardır. Bunlardan diğerleri ,El Cezeri (sibernetik -fizikçi-robot), Ali Kuşçu(astronomi-matematik) , Mimar Sinan (mimar), Lagari Hasan Çelebi (Fizik- havacılık) ,Farabi (astronomi, felsefe, matematik)  gibi yüzlerce Avrupa’ nın tanımak istemediği bilim adamlarından oluşuyor.

Tabi ki günümüzü şekillendiren Arşimet,  Newton, Einstein, Dirac, Galileo, Hawking gibi bilim adamları inanılmaz keşiflere imza attılar. Bilim adamı olmak, bütün dünyada zor yollardan geçen ıstıraplı bir yolculuk . Bunu günümüze kadar gelen klişeleşmiş bir bilim adamının sözüyle kolayca anlayabiliriz;  “İnsanların önyargılarını parçalamak, bir atomu parçalamaktan daha zordur.” ( A.Einstein) .

İşte 2 farklı listeden dünyamızı değiştiren 100 bilim adamı :

Tarih Sırasına Göre 100 Büyük Bilim Adamı  1. Liste

Pisagor M.Ö 580 – 500
Hipokrat M.Ö 460 -377
Aristo M.Ö 384 -322
Öklit M.Ö 325 -270
Arşimet M.Ö  287-212
Eratosthenes M.Ö 276-196
Galen M.S 130 – 216
Hakim İbn-i Sina M.S 980-1037
NicolausKopernik 1473-1543
AndreasVesalius 1514-1564
GallileoGalilei 1564-1642
Johannes Kepler 1571-1630
William Harvey 1578-1657
Rene Descartes 1596-1650
Blaise Pascal 1623-1662
Robert Boyle 1627-1691
ChristianHuygens 1632-1695
AntonvanLeeuwenhoek 1632-1723
Robert Hooke 1635-1703
Isaac Newton 1642-1727
Edmund Halley 1656-1742
Daniel Bernoulli 1700-1782
Benjamin Franklin 1706-1790
LeonardEuler 1707-1783
CarolusLinnaeus 1707-1778
Henry Cavendish 1731-1810
Joseph Priestley 1733-1804
William Herschel 1738-1822
AntoineLaurent Lavoisier 1743-1794
Alessandro Volta 1746-1827
Edward Jenner 1749-1823
John Dalton 1766-1844
Georges Cuvier 1769-1832
Alexander vonHumboldt 1769-1859
Karl Friedrich Gauss 1777-1855
Joseph Louis Gay-Lussac 1778-1850
HumphryDavy 1778-1829
JonsJakobBerzelius 1779-1848
Michael Faraday 1791-1867
Charles Babbage 1792-1871
Joseph Henry 1797-1878
MatthewFontaineMaury 1806-1873
Louis Agassiz 1807-1873
Charles Darwin 1809-1882
Augusta Ada Byron 1815-1852
James PrescottJoule 1818-1868
Jean Bernard LeonFoucault 1819-1868
GregorMendel 1822-1884
Louis Pasteur 1822-1895
William Thomson, Lord Kelvin 1824-1907
Joseph Lister 1827-1912
FriedrichAugustKekule 1829-1896
James ClerkMaxwell 1831-1879
DmitriIvanovich Mendeleyev 1834-1907
William Henry Perkin 1838-1907
Wilhelm Konrad Roentgen 1845-1923
Thomas Alva Edison 1847-1931
Luther Burbank 1849-1923
IvanPetrovichPavlov 1849-1936
John AmbroseFleming 1849-1945
William Ramsay 1852-1916
Antoine-HenriBecquerel 1852-1908
Albert Abraham Michelson 1852-1908
Sigmnd Freud 1856-1939
Joseph John Thomson 1856-1940
Nettie Marie Stevens 1861-1912
George Washington Carver 1864-1943
Marie SklodowskaCurie 1867-1934
HenriettaSwanLeavitt 1868-1921
Ernst Rutherford 1871-1937
Lise Meitner 1878-1968
Albert Einstein 1879-1955
Alexander Fleming 1881-1955
NielsBohr 1885-1962
Selman Abraham Waksman 1888-1973
EdwinPowell Hubble 1889-1953
Robert Alexander Watson-Watt 1892-1973
Arthur HollyCompton 1892-1962
IreneJoliot-Curie 1897-1956
Linus Carl Pauling 1901-1994
EnricoFermi 1901-1954
WernerHeisenberg 1901-1967
Margaret Mead 1901-1978
Barbara McClintock 1902-1992
GraceBrewsterMurrayHopper 1906-1992
Marie Goeppert-Mayer 1906-1972
John Bardeen 1908-1991
William Bradford Shockley 1910-1989
DorothyCrowfoodHodgkin 1910-1994
JaquesYves Cousteau 1910-1997
LuisWalterAlvarez 1911-1988
Charles Hard Townes 1915-
Richard Philipis Feynman 1918-1988
FrederickSanger 1918-
RosalindElsie Franklin 1920-1958
RosalynSussmanYalow 1921-
Har GobindKhorana 1922-
Tsung-Dao Lee 1926-
James Dewey Watson 1928-
Stephen William Hawking 1942-

Bu liste ” 100 ScientistsWhoShaped World History | BluewoodBooks: San Francisco, CA, © 2000″  kitabından alınmıştır. John Hudson Tiner tarafından yazılmıştır.

Tarih Sırasına Göre 100 Büyük Bilim Adamı  2. liste

Anaximander M.Ö. 611-547
Pisagor M.Ö 581-497
Kos’ un Hipokratı M.Ö460-377
Demokritos M.Ö460-370
Platon M.Ö 427-347
Aristo M.Ö 384-322
Öklit M.Ö 330-260
Arşimet M.Ö287-212
Hipparchus M.Ö 170-125
ZhangHeng M.S 78-139
Ptolemy M.S 90-168
GalenliPergamum (Bergama) M.S 130-201
El- Harezmi 800-850
Johannes Gutenberg 1400-1468
Leonardo da Vinci 1452-1519
Nicolas Kopernik 1473-1543
AndreasVesalius 1514-1564
William Gilbert 1540-1603
Francis Bacon 1561-1626

Galileo Galilei

1564-1642
Johannes Kepler 1571-1630
William Harvey 1578-1657
Johann vanHelmont 1579-1644
Rene Descartes 1596-1650
Blaise Pascal 1623-1662
Robert Boyle 1627-1691
ChristiannHuygens 1629-1695
AntonvanLeeuwenhoek 1632-1723
Robert Hooke 1635-1703
Sör Isaac Newton 1642-1727
Edmund Halley 1656-1742
Thomas Newcomen 1663-1729
Daniel Fahrenheit 1686-1736
Benjamin Franklin 1706-1790
Joseph Black 1728-1799
Henry Cavendish 1731-1810
Joseph Priestley 1733-1804
James Watt 1736-1819
Charles de Coulomb 1736-1806
Joseph Montgolfier 1740-1810
Karl Wilhelm Scheele 1742-1786
Antoine Lavoisier 1743-1794
Kont Alessandro Volta 1745-1827
Edward Jenner 1749-1823
John Dalton 1766-1844
Andre-Marie Ampere 1755-1836
AmedoAvogadro 1776-1856
Joseph Gay-Lussac 1778-1850
Charles Babbage 1791-1871
Michael Faraday 1791-1867
Charles Darwin 1809-1881
James Joule 1818-1920
Louis Pasteur 1822-1895
Johann GregorMendel 1822-1884
Jean-Joseph Lenoir 1822-1900
Lord Kelvin 1824-1907
James ClerkMaxwell 1831-1879
Alfred Nobel 1833-1896
Wilhelm Gottlieb Daimler 1834-1900
DmitriMendeleev 1834-1907
Wilhelm ConradRoentgen 1845-1923
Thomas Alva Edison 1847-1931
Alexander GrahamBell 1847-1922
Antoine-HenriBecquerel 1852-1908
Paul Ehrlich 1854-1915
Nikola Tesla 1856-1943
Sir John Joseph Thomson 1856-1940
Sigmund Freud 1856-1939
HeinrichRudolf Hertz 1857-1894
Max Planck 1858-1947
LeoBaekeland 1863-1944
Thomas Hunt Morgan 1866-1945
Marie Curie 1867-1934
Ernest Rutherford 1871-1937
The Wright Kardeşler Wilbur: 1867-1912; Orville: 1871-1948
GuglielmoMarconi 1847-1937
FrederickSoddy 1877-1956
Albert Einstein 1879-1955
Alexander Fleming 1881-1955
Robert Goddard 1882-1945
NeilsBohr 1885-1962
ErwinSchrodinger 1887-1961
Henry Moseley 1887-1915
Edwin Hubble 1889-1953
Sir James Chadwick 1891-1974
FrederickBanting 1891-1941
Louis de Broglie 1892-1987
EnricoFermi 1901-1954
WernerHeisenberg 1901-1954
Linus Carl Pauling 1901-1994
Robert Oppenheimer 1904-1967
Sir Frank Whittle 1907-1996
Edward Teller 1908-
William Shockley 1910-1989
Alan Turing 1912-1954
JonasSalk 1914-1995
Rosalind Franklin 1920-1958
James Dewey Watson 1928-
Stephen Hawking 1942-
Tim Berners-Lee 1955-

Bu liste ise “100 ScientistsWhoChangedthe World | EnchantedLionBooks: New York, 2003″  kitabından alınmıştır . Yazar :  John Balchin.

Kaynak : http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0bn-i_Sina

1001 inventions

Daha Fazla Göster

Oğuz Sezgin

Bir bilim sever ve kimyager olarak, internetteki Türkçe kaynak eksikliği görerek Gerçek Bilim’i 2012'de kurdum. Bu sitede gördüğünüz pek çok bilim ve teknoloji haberini ciddi kaynaklardan toplayarak sizin için araştırıyor, çeviriyor ve derliyorum. Gerçek Bilim'deki diğer yazarlar ve ben, her gün baş döndürücü şekilde gelişen bilim ve teknoloji haberlerini size aktarmaktan kıvanç duyarız.

İlgili Makaleler

4 Yorum

  1. 700lü yillardan itibaren yetismis islam bilim insanlari nerede? Rahmetli Fuat Sezginin arastirmalarinda detaylariyla mevcut…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu